PERSONÁLNE PORADENSTVO

VÝBER PRACOVNÍKOV

Výber – samotnému výberu venujeme veľkú pozornosť, realizuje sa preverenie formálnych predpokladov s vybranými kandidátmi, ktoré vedie obchodný konzultant.

Životopis a interview – konzultant posúdi spôsobilosť kandidáta na požadované pracovné miesto na základe štruktúrovaného životopisu a v prípade splnenia podmienok formou dôsledného osobného pohovoru.

Osobnostné hodnotenie – hodnotenie po osobnostnej stránke realizujeme formou špeciálnych osobnostných testov, na základe ktorých sú špecifikované povahové vlastnosti kandidáta, nevyhnutné pre výkon budúceho povolania.

Odborné hodnotenie – odborné hodnotenie uskutočňujeme aj v spolupráci s externými odbornými konzultantmi a sú zamerané na oblasti, kde sú nevyhnutné odborné vedomosti potenciálneho pracovníka. Samozrejmosťou sú hodnotenia úrovne znalosti cudzích jazykov.

Referencie – všetky hodnotenia sú podložené referenciami, ktoré zodpovedný konzultant aktívne žiada od predchádzajúcich zamestnávateľov potenciálneho pracovníka.

 

VYHĽADÁVANIE PRACOVNÍKOV

Databázový výber – naša databáza obsahuje niekoľko tisíc profilov kandidátov – odborníkov v rôznych oblastiach ovládajúcich minimálne jeden cudzí jazyk. Informácie o nich pravidelne aktualizujeme a preto vieme pri obsadzovaní voľnej pozície promptne zareagovať.

Inzercia – prostredníctvom inzercie v médiách získame aktuálny ohlas kandidátov voľných na trhu práce.

Priame oslovenie – metóda, ktorú využívame pri oslovovaní úzko špecializovaných odborníkov a top manažérov.

Internetové vyhľadanie – zahŕňa využitie zdrojov prístupných na internete a tiež aktívnu inzerciu našej spoločnosti o aktuálnych voľných pozíciách.

 

RECRUIMENT CONSULTING

– predstavuje poradenstvo pri výberových projektoch u klienta. Prostredníctvom našich personálnych konzultantov – špecialistov, ktorí sa zúčastnia na výberových konaniach prebiehajúcich priamo u klienta. Recruitment Consulting odporúčame využiť najmä v situáciách, keď z kapacitných alebo personálnych dôvodov nie je možné zabezpečiť výber nových pracovníkov vlastnými silami.