Profil

– pôsobíme na slovenskom trhu od novembra 2002

– orientujeme sa na oblasť personálneho poradenstva pri vyhľadávaní a výbere pracovníkov pre našich klientov.

– disponujeme rozsiahlou databázou profilov z nasledovných oblastí:
ADMINISTRATÍVA
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
DOPRAVA A ŠPEDÍCIA
EKONOMIKA a ÚČTOVNÍCTVO
FARMÁCIA A ZDRAVOTNÍCTVO
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
ĽUDSKÉ ZDROJE
MARKETING, REKLAMA, PR
OBCHOD
POTRAVINÁRSTVO, FMCG, NÁPOJE
STROJÁRSTVO
STAVEBNÍCTVO, REALITY
VÝROBA

– zamestnávame tím interných kvalifikovaných pracovníkov s viacročnými skúsenosťami v tejto oblasti a tiež spolupracujeme s externými subjektami. Sme orientovaní na klienta a snažíme sa vyhovieť jeho potrebám v komplexnosti poskytovaných služieb pri personálnom poradenstve vo výbere najvhodnejšieho kandidáta, aby naša spoločnosť rástla spolu s Vami.

– vďaka viac ako 15 ročným skúsenostiam sa výborne orientujeme na pracovnom trhu a neustále sledujeme zmeny a nové trendy na trhu práce. Sme schopní rýchlo reagovať na nové požiadavky klientov ale aj uchádzačov. Našou snahou je ponúknuť čo najlepšie pracovné príležitosti kandidátom a zabezpečiť skutočne profesionálne služby našim klientom.

späť